Menu
reklama

Maria MaterlaSmolilo zabinska 750 Jacek Kielski 750Mariusz Kowalski 750Wiesław Więckowski Mariusz BurczyTeresa Kondoszek

Mariusz Burczy

 

 
 
mburczy777Mariusz Burczy - Lista JMM
Okręg 3 Pozycja 2
 
Wiek 49 lat, urodzony w Jaworznie, żonaty, syn.
 
 
Wykształcenie wyższe
Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 
Studia podyplomowe:
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 
mburczy2Zawodowo
Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu firmami i projektami unijnymi. Specjalista ds. administracji, logistyki i zarządzania majątkiem trwałym

JAKO RADNY RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE KADENCJA 2010-2014 :
Wiceprzewodniczący, skarbnik Stowarzyszenia JMM w Jaworznie
Komisja Rewizyjna - zastępca przewodniczącego
Komisja Budżetu i Finansów
Komisja Rozwoju i Przeciwdziałania Bezrobociu
Komisja Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych
Rada Społeczna Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie
Członek Komisji ds. przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Jaworzna
Członek Komisji Konkursowej do wyboru dyrektorów placówek oświatowo- wychowawczych
 
JAKO RADNY RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE KADENCJA 2014-2018 :
Członek Klubu Radnych Jaworzno Moje Miasto
Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie
Członek Komisji Bezpieczeństwa i Spraw Samorządowych
Członek Komisji Zdrowia i Ochrony Środowiska
Członek Komisji Konkursowej do wyboru dyrektorów placówek oświatowo- wychowawczych
 
mburczy1Organizacje i funkcje społeczne:
Członek NSZZ Solidarność
Członek Jaworznickiej Izby Gospodarczej
Członek Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków o/Jaworzno
Członek KGW Jeziorczanki
Od 1985 r. Aeroklub Śląski w Katowicach
Członek Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Nowy Świat” w Warszawie
 
Odznaczenia:
 
Złota Odznaka Spadochronowa FAI - Międzynarodowej Federacji Lotniczej
Złota Odznaka Zasłużony dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków
Złota Honorowa Odznaka LZS - Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Jaworzno Moje Miasto  
mburczy777

 

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us