Menu
reklama

Maria MaterlaSmolilo zabinska 750 Jacek Kielski 750Mariusz Kowalski 750Wiesław Więckowski Mariusz BurczyTeresa Kondoszek

Maria Materlammaterla ulotka1Moja Żona, nasza Mama...

jest pomocna i bezinteresowna w swoich działaniach, zarówno w domu jak i w pracy.

Sumiennie i z wielkim oddaniem wykonuje obowiązki zawodowe pracując na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Ma wielkie serce, wrażliwa na troski innych, gotowa jest nieść pomoc wszystkim potrzebującym.

Nigdy nas nie zawiodła, zawsze możemy na Nią liczyć.

mmaterlapodpis2

 

 

Maria Materla,

z wykształcenia jestem magistrem ekonomii ze specjalizacją finansów i bankowości, studia ukończyłam na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.


mmaterlawyb1aSwoją pracę zawodową rozpoczynałam w sektorze bankowym, a od 2004 roku pracuję w samorządzie jako Główny Specjalista ds. Osób Niepełnosprawnych i Organizacji Pozarządowych.

Wiedzą i doświadczeniem dzielę się działając społecznie w Gminnej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, Powiatowej Społecznej Radzie ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Radzie Konsultacyjno - Doradczej powołanej przez Posła na Sejm RP Dariusza Starzyckiego.

Zawodowo realizuję się w obszarze polityki społecznej, od 2011 roku jako Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych jestem blisko związana ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, starając się wzmocnić ich uczestnictwo we wszystkich obszarach życia.

W Sejmiku Województwa Śląskiego jestem członkiem Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, Komisji Edukacji, Nauki i Kultury oraz Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej.

Poprzez swoją pracę angażuję się w działania celowane na wspieranie inicjatyw samorządowych i obywatelskich, dla dobra mieszkańców i podniesienia standardów ich życia.

Przede mną kolejne wyzwania-wybory do Sejmiku Województwa Śląskiego.

mmaterlawyb2aRealne założenia„Programu dla Śląska"
- czyste powietrze,
- rozwój i modernizacja infrastruktury,
- innowacyjny przemysł, zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji mieszkańców regionu
- dostępność plus,
są dla mnie mobilizacją do dalszej pracy na rzecz mieszkańców miast naszego regionu i gwarancją poprawy warunków rozwojowych i jakości życia w województwie śląskim.

 Sfinansowano ze środków Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwośćmamaterlapodpis2

 

 

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us