Menu

Katowice wśród miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem

  • Autor 

smogkatowice1aReceptą na smog ? gaz płynny

Ponad połowa miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Unii Europejskiej znajduje się w Polsce, a sześć z nich plasuje się w pierwszej dziesiątce tego niechlubnego rankingu. Wśród nich są Katowice. ? Przed kolejnym sezonem grzewczym warto zmienić piec węglowy na kocioł gazowy ? informuje Forum Rozwoju Efektywnej Energii i przekonuje do zalet gazu płynnego.

Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest tzw. niska emisja. To instalacje grzewcze
w domach, lokalnych kotłowniach, budynkach użyteczności publicznej i małych przedsiębiorstwach, w których odbywa się spalanie paliw stałych ? węgla i jego pochodnych, ekogroszku, drewna i śmieci.

W zanieczyszczonym powietrzu unoszą się mikrocząsteczki m.in. tlenki siarki, tlenki węgla, tlenki azotu, benzo(a)piren, sadza oraz pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5. Te trujące związki chemiczne z łatwością przenikają do płuc i krwiobiegu, a następnie, transportowane wraz z krwią, wyrządzają szkody praktycznie we wszystkich układach i narządach wewnętrznych. Przyczyniają się do występowania oraz spotęgowania wielu dolegliwości i chorób. Zapalenie gardła, przewlekłe zapalenie oskrzeli, nowotwory i niewydolność płuc, astma oskrzelowa, bezsenność, bóle głowy, choroby oczu, w tym zapalenie spojówek, osłabienie płodności ? to tylko niektóre z nich.

smogkatowice 1280Czarne statystyki

- Komisja Europejska wyliczyła, że zanieczyszczenie powietrza, spowodowane głównie przez spalanie węgla, kosztuje Polskę rocznie 26 mld euro, czyli 6 proc. naszego PKB - mówi Marta Szymczak Koordynator Projektu Forum Rozwoju Efektywnej Energii, które podejmuje szereg inicjatyw promujących nowoczesne i przyjazne środowisku źródła energii. - Z analizy KE wynika, że z powodu chorób wywołanych smogiem Polacy opuszczają w sumie 19 milionów dni roboczych w ciągu roku. Związane z tym koszty ponoszone przez pracowników, w tym leczenie, niższe pensje z powodu zwolnienia, wynoszą 1,5 mld euro rocznie, a same tylko koszty opieki zdrowotnej kosztują Polskę 88 milionów euro rocznie. Z kolei straty w rolnictwie, m.in. z powodu mniejszych plonów, sięgają 272 mln euro rocznie.
Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem skraca długość życia nawet o rok. Według szacunków Europejskiej Agencji Środowiska z tego powodu umiera co roku w Polsce ok. 50 tys. osób.

Zdrowsza energia

Jedną z głównych przyczyn katastrofalnego stanu powietrza są urządzenia grzewcze o najgorszych standardach emisyjnych lub nie spełniające żadnych norm. W Polsce domy ogrzewa ponad 5 mln pieców węglowych, z czego ok. 70 proc. właśnie tych najgorszych, które trują najbardziej.
- Jednym ze sposobów poprawy jakości powietrza oraz naszego zdrowia i życia jest wybór niskoemisyjnego, przyjaznego środowisku źródła energii. Jednym z takich źródeł jest gaz płynny - LPG. Zapewnia on stałe i kontrolowane ciepło, jest efektywny i komfortowy w użytkowaniu - mówi Marta Szymczak.- LPG jest wykorzystywane m.in. do ogrzewania gospodarstw domowych, gotowania, ma również wiele zastosowań w biznesie, m.in. w rolnictwie i przemyśle.

Wymień piec

- Zamiana pieców węglowych na kotły gazowe może całkowicie wyeliminować emisję rakotwórczych składników smogu: bezno(a)pirenu i dwutlenku siatki oraz niemal całkowicie emisję tlenku węgla i pyłów zawieszonych PM10 (ponad 99 proc.) O dwie trzecie spadłaby emisja dwutlenku azotu i niemal o połowę dwutlenku węgla ? przekonuje Marta Szymczak, powołując się symulację przeprowadzoną na zlecenie władz Grodziska Mazowieckiego. - LPG to czysto spalające się paliwo. Jego użycie praktycznie nie generuje cząstek stałych i sadzy.
W porównaniu z innymi paliwami gaz płynny cechuje także wysoka wartość opałowa, dla przykładu: LPG ? 46 MJ/kg, węgiel kamienny ? 24 MJ/kg, gaz ziemny ? 34 MJ/kg, olej opałowy ? 42 MJ/kg). Płynny gaz jest dobrym źródłem energii dla obszarów wiejskich i niezurbanizowanych, które nie mają dostępu do sieci gazu ziemnego. Jest też łatwy i bezpieczny w transporcie i przechowywaniu. Nie ulega degradacji, a w przypadku wycieku nie zatruwa gleby i zbiorników wodnych.

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us