Menu
reklama
reklama

Tour de Pologne - w tym roku również w Jaworznie Wyróżniony

72. Tour de Pologne: lwia część wyścigu znów w Małopolsce, znamy szczegółową trasę

tourdepol14 4W roku 2014 przejazd wyścigu przez Jaworzno był dużym medialnym wydarzeniem, które przyciągnęło na trasę wyścgu i głównie na jaworznicki rynek wielu mieszkańców. W tym roku organizatorzy poszli o krok dalej, a może nawet o krok milowy, dalej...

IV etap wyścigu Jaworzno - Nowy Sącz - czyli startują u nas! 

 

Start zaplanowany jest w Jaworznie. Następnie przejadą między innymi przez Chrzanów, Wadowice, Myślenice, Zegartowice (rodzinną miejscowość triumfatora ostatniej edycji, Rafała Majki), Kasinę Wielką czy Limanową. Przed Nowym Sączem zaplanowano górską premię, następnie zawodnicy wjadą do miasta, by później finiszować.
Wo­je­wo­da Ma­ło­pol­ski Jerzy Mil­ler, or­ga­ni­za­tor Tour de Po­lo­gne Cze­sław Lang oraz dy­rek­tor wy­ści­gu ds. spor­to­wych Lech Pia­sec­ki uczest­ni­czy­li w kra­kow­skiej kon­fe­ren­cji pra­so­wej do­ty­czą­cej naj­bliż­szej, 72. edy­cji naj­więk­sze­go ko­lar­skie­go wy­ści­gu w Pol­sce. Zo­sta­ły na niej ujaw­nio­ne szcze­gó­ły do­ty­czą­ce or­ga­ni­za­cji Touru w wo­je­wódz­twie ma­ło­pol­skim.

źródło http://eurosport.onet.pl - szczegóły czytaj tutaj - http://eurosport.onet.pl/kolarstwo/tour-de-pologne/72-tour-de-pologne-lwia-czesc-wyscigu-znow-w-malopolsce-znamy-szczegolowa-trase/pg7xte

Jak było w roku 2014? - czytaj tutaj - http://www.old.mojejaworzno.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=3141&Itemid=654#.VQhcm-FFNhE

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us