Menu

Kolejny etap modernizacji oczyszczalni

  • Autor  MPWiK

2015 03 17 122321Rozbudowa oczyszczalni ścieków jest częścią II fazy unijnego projektu ?Modernizacja 
i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna?. Wartość tego projektu to
63 mln zł, z czego26,3 mln zł pochodzi z dofinansowania z Unii Europejskiej. Sama renowacja oczyszczalni kosztować będzie ponad 18 mln zł.

Remont oczyszczalni trwa już prawie rok. Rozpoczął się w marcu 2014 roku
i zgodnie z planem potrwa do lipca 2015 roku.

Przez ten rok udało się wybudować nowy reaktor biologiczny, do którego kilka dni temu przerzucone zostały pierwsze ścieki. Z racji na mechaniczno ? biologicznym charakter oczyszczalni ta operacja była niezbędna. W ten sposób zachowana została ciągłość całego procesu oczyszczania ścieków. Bakterie biorące udział w oczyszczaniu,
a mówiąc żartobliwie w konsumowaniu ścieków, miały możliwość zaadoptowania się
i rozmnażania w nowym miejscu i prowadzenia dalszego zjawiska utleniania związków organicznych
? tłumaczy rzecznik MPWiK Sławomir Grucel.

Kolejnym etapem na drodze do pełnej nowoczesności oczyszczalni będzie wyczyszczenie oraz odnowienie żelbetonowych konstrukcji w starym reaktorze, działającym nieprzerwanie od 1995 roku. Jak nowe wyglądają już trzy osadniki wtórne. Odnowiono im betonowe powierzchnie oraz stalowe mieszalniki. Osadniki wtórne służą do oddzielenia osadu czynnego (żywych bakterii) od oczyszczonych ścieków. Oddzielenie osadu czynnego jest ostatnim krokiem w produkcji oczyszczonych i klarownych ścieków, o stałym wymaganym stężeniu BZT5 i zawiesiny ogólnej.

W następnej kolejności będą wykonywane prace obejmujące: modernizację części mechanicznej, w tym pompowni głównej oraz separatora piasku. Projekt przewiduje także zhermetyzowanie części biologicznej, co ma zmniejszyć uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców.

Dzięki tym działaniom oraz pozyskanym środkom z Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, jaworznicka oczyszczalnia stanie się nowoczesnym obiektem, gwarantującym długoletnią eksploatację.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us