Menu

Nowa taryfa po staremu - Już po raz czwarty cena wody bez zmian

  • Autor 

wodawodociagiJuż po raz czwarty cena wody bez zmian.Na podstawie nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Wodociągi Jaworzno 12 marca bieżącego roku złożyły do Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE z siedzibą w Gliwicach nowy wniosek taryfowy. Przygotowany dokument taryfowy, został pozytywnie przyjęty przez regulatora rynku usług wodnych. Zatwierdzona na okres 3 lat i obowiązująca od 22 maja br. na terenie Jaworzna taryfa, utrzymuje cenę wody i ścieków oraz opłat abonamentowych na obecnym poziomie.

Tak skalkulowana i przyjęta taryfa jest akceptowalna przez mieszkańców, a także zapewnia
na chwilę obecną pozyskanie środków finansowych na świadczenie usług wodociągowych
na niepogorszonym poziomie, a także umożliwia zabezpieczenie środków na realizację nowych zadań inwestycyjnych
? tłumaczy Prezes Wodociągów Jaworzno Józef Natonek.

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

CENA/ STAWKA OPŁATY

JEDNOSTKA MIARY

NETTO (bez VAT)

BRUTTO (z VAT)*

0

1

2

3

4

1

Cena za dostarczoną wodę

4,84

5,23

zł/m3

2

Cena za odprowadzone ścieki

8,29

8,95

zł/m3

3

Opłata abonamentowa za rozliczenie pobranej wody

2,16

2,33*

zł/odbiorcę/m-c

4

Gotowość dostarczenia wody

7,26

7,84

zł/odbiorcę/m-c

5

Gotowość odprowadzania ścieków

2,00

2,16

zł/odbiorcę/m-c

 

* w przypadku wyboru usługi e-faktura opłata w wysokości 1,00 zł brutto.

Pomimo stałej od lat ceny wody (w 2014 roku została ona w Jaworznie obniżona o 16 groszy), Spółka wodociągowa wciąż inwestuje i modernizuje infrastrukturę wod-kan. W ostatnich
7 latach za ponad 300 mln zł wodociągi zmodernizowały obiekty techniczne oraz wybudowały ponad 150 km sieci wod-kan. Za tę kwotę wybudowano m.in. przepompownie ścieków na ulicy Batorego, zmodernizowano 5 zbiorników wody pitnej WARPIE, wyremontowano sieć wodociągową i kanalizacyjną na os. Podłęże, os. Stałym, Łubowcu, os. Skałka. Zmodernizowano głębinowe ujęcia wody pitnej oraz wybudowano nowoczesne ujęcie wody pitnej SUW Piaskownia. W latach 2012 ? 2018 powstało 110 km kanalizacji
w 7 dzielnicach (Pieczyskach, Ciężkowicach, Długoszynie, Górze Piasku, Warpiu, Borach
i Jeleniu Łęgu) dla blisko 15 tysięcy mieszkańców.

Spółka ma w planach realizację kolejnych milionowych inwestycji m.in. kanalizację w Byczynie, Dąbrowie Narodowej, a także wymianę sieci wodociągowej w Ciężkowicach. Natomiast
do 2021 roku zamierza stworzyć układ sanitarny w dzielnicy: Wilkoszyn, Jeziorki, Cezarówka Górna i Dolna.

Pełna treść ?Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków? obowiązująca na terenie miasta Jaworzna dostępna jest w siedzibie Spółki przy
ul. św. Wojciecha 34 oraz na stronie www.wodociagi.jaworzno.pl.

 

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us