Menu

Niesamowita wiedza na temat miasta i jego rozwoju

  • Autor 

 

miastospomyslemFascynujących kilkanaście minut zajął wykład pod tytułem "Miasto z pomysłem, czy pomysł na miasto", Pana Teobalda Jałyńskiego, Naczelnika Wydziału Urbanistyki i Architektury w Urzędzie Miejskim w Jaworznie przy okazji podejmowania uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna, przez Radę Miejskiej w dniu 27 lutego.

Prezentacja to świetny zestaw informacji dotyczący potencjału rozwojowego naszego miasta, które wydają się być oczywiste, ale jeszcze nigdzie nie były ujęte w tak precyzyjną i przystępną dla każdego formę.


Począwszy od ukształtowania terenu, poprzez zasoby przyrodnicze, kierunki wiatrów, poprzez podziały własnościowe gruntów, granice, oddziaływania sąsiedzkie, strukturę dróg i stopień urbanizacji, po zasoby finansowe, skupiska inwestycyjne, zabudowę przemysłową, zasięg i przebieg linii energetycznych, kończywszy na zasobach ludzkich - pomysłach, planach i zarządzaniu organizmem miejskim.

Zapraszamy do obejrzenia filmu, który niejednemu mieszkańcowi może unaocznić ogrom czynników, które wpływają na nasze życie, ale i na planowanie, i w konsekwencji zaangażowanie myśli i środków na konkretne działania ku dobru nas wszystkich.

 

 

Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us