Menu

Wędkarskie plany na rok 2015 w Jaworznie

  wedkarz_12.jpgSpore zmiany szykują się, a w zasadzie już się pojawiły w zasadach wędkowania w kraju, i co nas najbardziej interesuje, na terenie okręgu katowickiego Polskiego Związku Wędkarskiego.
Jedne ucieszą amatorów wędkowania, inne pewnie będą kwitowane niezadowoleniem.
Każdy wędkarz ma obowiązek znać zasady połowu ryb na terenie, na którym oddaje się swojemu hobby, toteż okres zimy, mimo, że bez śniegu jest właściwym do zgłębienia tajemnic nowych przepisów. Kiedy już to zrobimy, opłacimy składki, możemy jechać na ryby, albo bierzemy udział w zawodach, zdobywając punkty pucharowe.
wedkarz_223.jpgW Jaworznickim kole PZW, którego siedziba mieści się lokalu przy ulicy 11 listopada 1 można zapisać się do Polskiego Związku Wędkarskiego, załatwić formalności związane z kartą wędkarską i pozwoleniem na amatorski połów ryb, opłacić składki i poznać wielu ciekawych ludzi - wędkarzy, zarówno początkujących, jak i starych wyjadaczy, którzy sztukę łowienia ryb opanowali po mistrzowsku.

Zapraszamy do zapoznania się z wysokością opłat na 2015 rok, oraz z nowymi przepisami.

W artykułach, do których linki znajdują się poniżej znajdzie czytelnik wiele informacji i ciekawostek dotyczących pięknych akwenów położonych na terenie Jaworzna i nie tylko. Są tam i opisy łowisk i wiele zdjęć oraz humorystyczne co nieco.

Zawody wędkarskie koła jaworzno - Miasto w roku 2015.


12.04.2015 r. - Otwarcie sezonu wędkarskiego - Makowiska
26.04.2015 r. - Mistrzostwo Koła - Makowiska
17.05.2015 r. - Zawody im. "A. Stalmacha" - Makowiska
31.05.2015 r. - "Dzień Dziecka" - Makowiska
13/14.06.2015 r. - Zawody "Nocne"  - Makowiska
21.06.2015 r. - Zawody o ?Puchar lata" - Makowiska
28.06.2015 r. - Maraton wędkarski ( 2x po 3 godz.) - Makowiaka
6.09.2015 r. - Zawody o "Puchar Prezesa" - Trzykrotki
20.09.2015 r. - Zawody o "Puchar jesieni" - Trzykrotki
3.10.2015 r. - Zakończenie sezonu wędkarskiego (zbiórka do godz. 12.oo) - Trzykrotki
Zbiórka nad stawami do godz. 7.oo, ?Dzień Dziecka"  do godz. 8.oo,
zawody ?Nocne" do godz. 20.oo. Zebranie sprawozfawcze będzie ogłoszone na str. internet, oraz w lokalu Kola

DZIAŁ FORUM O WĘDKOWANIU W JAWORZNIE - KLIK
 

Zmiany regulaminowe w zasadach wędkowania obowiązujące na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach od 2015 r. :

  I. Na wodach Okręgu PZW Katowice wędkarza obowiązuje:
?  roczny limit połowu ryb w ilości 35 szt. łącznie dla następujących  gatunków ryb:
    szczupak, sandacz, pstrąg potokowy,
?  dobowy limit: szczupak, sandacz - 2 szt. łącznie, karp 2 sztuki,
?  wprowadza się wymiar ochrony dla karasia pospolitego (carassius carassius) do 20 cm,
?  zakaz podmiany ryb złowionych i przetrzymywanych w siatkach,
?  ryby  nie  przeznaczone  do  zabrania  należy  wypuścić  od  razu,  bez  przetrzymywania
   w siatkach,
?  utrzymanie stanowiska wędkarskiego w czystości w promieniu 5 m bez względu na stan,
   jaki zastał przed rozpoczęciem połowu,
?  zakaz połowu z wysp z wyjątkiem wysp posiadających stałe połączenie z lądem np. kładką
   lub innym trwałym przejściem oraz wyspę na zb. Dzierżno nr 006,
?  usunięcie bojki, markera lub innego znacznika bezpośrednio po zakończeniu wędkowania.
 
  II. Na wodach nizinnych Okręgu Katowice dopuszcza się wędkowanie ze środków
        pływających na niżej wymienionych zbiornikach i rzekach:
Pogoria I nr 001,  Pogoria III nr 002,  Przeczyce nr 004,  Łąka nr 005,  Dzierżno
nr 006, Odra I, III w polderze nr 007, Buków I , II nr  008, Dziećkowice nr 009, Chechło k/Chrzanowa  nr  012,  Nieboczowy  nr  601,  Brzezie  nr  642,  Roszków Bobrowy nr 607,Roszków nr 627, rzeka Odra nr 033 - na odcinku od ujścia kanału Ulgi w Raciborzu do ujścia kanału Gliwickiego z wyłączeniem miejsc (sektorów) na których odbywają się zawody.
 
  III. Na wodach nizinnych Okręgu Katowice dopuszcza się wędkowanie ze środków pływających znajdujących się wyłącznie na rybaczówkach przy zbiornikach:
Pławniowice nr 003, Paprocany nr 013,  Kozłowa Góra nr 014.
 
  IV. Na wodach nizinnych Okręgu Katowice wywóz zanęt i przynęt na zbiornikach:
 1. o pow. do 10 ha  podawanej w zezwoleniu jest zabroniony,
 2. Pogoria I nr 001, Pogoria III nr 002, Pławniowice nr 003, Przeczyce nr 004, Dzierżno nr 006, Dziećkowice nr 009, Paprocany nr 013, dopuszcza się wywóz zanęt i przynęt wyłącznie w porze nocnej - licząc jedną godzinę przed zachodem słońca i jedną godzinę  po wschodzie słońca, na pozostałych zbiornikach wywóz zanęt i przynęt jest  dopuszczony o ile nie zabrania tego regulamin łowiska.
 
  V. Wprowadza się następujące zmiany regulaminowe połowu ryb na zbiornikach:
? Wprowadza się wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm na zbiornikach:
  Pogoria III nr 002, Odra I i III nr 007, Buków I , II nr 008, Sosina nr 011, Paprocany nr   013, Gliniok nr 301, Nieboczowy nr 601, Roszków Nowy nr 606, Roszków Bobrowy nr 607, Pniowiec nr 612, Gzel nr 613,  Łęgoń nr 624, Olza I nr 633, Srebrniok nr 656, Sośnica I nr 701, Dzierżno Duże nr 713, Bezchlebie nr 715,
? Na zbiornikach do 10 ha wymiar ochronny karpia zgodnie z RAPR z wyjątkiem zb. nr 742 Madejski i Bocianie Gniazdo nr 734 oraz zb. nr 603 Siedliska - na których obowiązuje wymiar ochronny karpia do 30 cm i powyżej 65 cm,
? Pławniowice nr 003 - wymiar ochronny okonia do 20 cm , z wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich rozgrywanych na tzw. żywej rybie, podczas których obowiązuje odmienny regulamin połowu,
? Przeczyce nr 004 - okres ochronny szczupaka i sandacza od 01.01. do 31.05., wymiar ochronny sandacza do 50 cm i powyżej 85 cm, zakaz spinningowania w okresie od 01.01. do 31.05, zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części w okresie od 01.01. do 31.05.,
  całkowity zakaz wędkowania z wyspy oraz  połowu na tzw. ?koguta" uzbrojonego w hak o więcej niż jednym ostrzu, wymiar ochronny okonia do 20 cm z dobowym limitem połowu 10  szt., z wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich rozgrywanych na tzw. żywej rybie , podczas których obowiązuje  odmienny regulamin połowu,
? Dziećkowice nr 009, Paprocany nr 013 i Kozłowa Góra nr 014 - obowiązuje regulamin łowiska ustanowiony przez właściciela wody,
? Chechło k/Chrzanowa nr 012 - w okresie od 01.06. do 30.09. ograniczenie stosowania zanęty w ilości do 2 kg na wędkarza na dzień wędkowania,
?  Paprocany nr 013 - obowiązuje:
 - zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części od 01.01 do 30.04.,
 - zakaz wędkowania w nocy od zmierzchu do świtu na brzegu południowym tj. od ośrodka MOSIR do użytku ekologicznego w Promnicach,
 - wymiar ochronny: okoń do 20 cm z dobowym limitem połowu 10 szt.,: sandacza do 50 cm oraz powyżej 85 cm, szczupaka do 50 cm oraz powyżej 90 cm, suma do 70 cm oraz od 150  ÷ 190 cm, z wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich  rozgrywanych na tzw. żywej rybie, podczas których obowiązuje  odmienny regulamin połowu,
 ?  Kozłowa Góra nr 014 - okres ochronny szczupaka i sandacza od 01.01. do 31.05.,
 - zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części w okresie od 01.01. do 31.05.,
 - zakaz połowu na tzw. ?koguta" uzbrojonego w hak o więcej niż jednym ostrzu,
 - zakaz spinningowania w okresie  od 01.01.-31.05. Zakaz wywożenia zanęt i przynęt.
 - wymiar ochronny okonia 20 cm z limitem połowu do 10 szt./dobę z wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich rozgrywanych na tzw. żywej rybie, podczas  których obowiązuje odmienny regulamin połowu,
 ? Poręba nr 103 - okres ochronny szczupaka od 01.01. do 31.05., zakaz połowu ryb drapieżnych wszelkimi metodami i przynętam i od 01.01. do 31.05. Zakaz połowu nocą brzeg południowy ( tzw. Bocianie Gniazdo ) od 01.01. do 30.04.
 ? Zbiornik Wolbromski nr 206 - okres ochronny szczupaka od 01.01. do 31.05.,zakaz  spinningowania w okresie od 01.01. do 31.05, zakaz połowu na żywe i martwe ryby oraz ich części w okresie od 01.01. do 31.05.,
? Gliniok nr 301 - zakaz wędkowania na odcinku linii brzegowej tzw. "krótki cypel" od dnia 01.10. do dnia 31.12.,
 ?  Maroko nr 402 - zakaz wędkowania w porze nocnej od zmierzchu do świtu na brzegu  przyległym do rzeki Rawy.
?  Przystań nr 404 - zakaz wędkowania w porze nocnej, zakaz spinningowania z brzegu, wędkowanie  od   świtu  do  godz.11??  w  niedziele  i  święta,   łowienie   ryb   tylko z wyznaczonych miejsc oznaczonych cyfrą ?O" z wyłączeniem brzegu stawu od strony Stadionu Śląskiego.
?   Kajakowy nr 408 - zakaz wędkowania w nocy licząc jedną godzinę po zachodzie słońca i jedną godzinę przed wschodem słońca.uchwała
?   Łąka nr 409 - zakaz połowu nocą licząc jedną godzinę po zachodzie słońca i jedną godzinę przed wschodem słońca.uchwała
 ?  Barbara nr 411- obowiązuje ograniczenie stosowania zanęty w ilości do 2 kg na jednego  wędkarza na 1 dzień wędkowania, za wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich,
?   Ozdobny nr 430 - zakaz wędkowania w nocy licząc jedną godzinę przed zachodem słońca i jedną godzinę po wschodzie słońca. Połów ryb tylk o metodą spław ikową
?   Roszków Nowy nr 606 - zakaz wywozu zanęt i przynęt wszelkimi metodami.
?   Paruszowiec nr 608 - okres ochronny szczupaka od 01.01. do 31.05. Dobowy limit połowu  leszcza 5 sztuk.  Zakaz połowu nocą od 2300 do 500 z wyjątkiem okresu od 01.06.- 30.09.
 ?  Pniowiec nr 612, Gzel nr 613 - obowiązuje; okres ochronny szczupaka od 01.01. do  31.05., zakaz   spinningowania w okresie od 01.01. do 31.05.   zakaz połowu na żywe i  martwe ryby oraz ich części w okresie od 01.01. do 31.05., wymiar ochronny sandacza do 50 cm i powyżej 85 cm, wymiar ochronny szczupaka do 50 cm oraz powyżej 90 cm,
 ?   Gzel nr 613 - wyłączony z wędkowania odcinek brzegu od strony ulicy Gzelskiej oraz   dopływ (kanał) od mostu drogowego na ul. Gzelskiej do końca półwyspu.
 ?  Papierok nr 617 - okres ochronny szczupaka od 01.01. do 31.05. Dobowy limit połowu  leszcza 10 sztuk.
 ?  Sudół nr 619, Brzezie nr 642, Studzienna 655 - zakaz wywożenia zanęt i przynęt wszelkimi środkami pływającymi, teren budowy polderu Racibórz obowiązują specjalne ograniczenia dostępu do łowiska związane z wykonywaniem prac budowlanych,
  ?  Łęgoń nr 624 - obowiązuje zakaz połowu od strony stawów hodowlanych i wyspy, zakaz  używania sprzętu pływającego za wyjątkiem tzw. modeli,
?  Tama nr 625 - obowiązuje ograniczenie ilości zanęty suchej lub roślinnej do 2 kg  na dzień połowu,
?  Rzędówka nr 626- obowiązuje  zakaz stosowania zanęty pochodzenia roślinnego w ilości większej niż 2 kg zanęty suchej na jedną dobę wędkowania na jednego wędkarza. uchwała
?   Śmieszek nr 648 - obowiązuje regulamin łowiska, wyłączony z wędkowania odcinek  brzegu od strony ulicy Rybna oraz okresowo odcinek brzegu, na którym znajduje się plaża.
?  Sośnica 1 nr 701 - okres ochronny szczupaka od 01.01. do 31.05.,
 ?  Łabędź nr 702, Stanisław nr 721 - obowiązuje ograniczenie stosowania zanęty w ilości do 2 kg na wędkarza na dzień wędkowania, z wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich rozgrywanych na tzw. żywej rybie , podczas których obowiązuje odmienny regulamin połowu,
?  Bezchlebie nr 715 - w okresie od 1 maja do 30 września obowiązuje zakaz połowu na  odcinku linii brzegowej tzw. cypla naprzeciw siedziby WOPR,
 ?  Leśny nr 718 - obowiązuje zakaz wywozu zanęt i przynęt wszelkimi metodami.

   VI.  Wprowadza się następujące zmiany regulaminowe połowu ryb na rzekach nizinnych:
 ?  rzeka Wisła nr 029 z kanałem Dwory i dopływami nie wymienionymi w wykazie - limit  połowu leszcza - 10 szt./ dobę,
 ? rzeka Wisła nr 030 - ustanawia się strefę ochronną całkowicie wyłączoną z amatorskiego  połowu ryb w okresie od 1 stycznia do 31 marca na odcinku 100 m w górę oraz 200 m  w dół od ujścia rz. Iłownicy (lewy i prawy brzeg rzeki).
?  rzeka Pszczynka nr 031 od mostu drogowego DK nr 933 w m. Brzeźce do mostu  drogowego przy ujściu rzeki Pszczynki do zbiornika, na drodze Brzeźce - Wisła Wielka wprowadza się zakaz połowu ryb na przynęty sztuczne i metodą spinningową,
 ?  rzeka Odra nr 033 wraz z Kanałem Ulgi w Raciborzu oraz dopływami z wyłączeniem rzeki Psiny obowiązuje :
 - limit dobowy połowu leszcza - 10 szt.,
 - w miejscowości Kędzierzyn Koźle-Rogi, wprowadza się na odcinku od mostu drogowego drogi nr 418 (most im. Józefa Długosza w ciągu ul. Dunikowskiego przy wyspie) do ujścia  kanału Gliwickiego:
           ? zakaz zabierania złowionych ryb oraz posiadania wcześniej złowionych ryb przy sobie z wyłączeniem wtorków i czwartków, odcinek NO KILL,
       ? zakaz połowu ryb w soboty i niedziele od 01.04. do 30.09. na lewym brzegu rzeki,  patrząc z nurtem rzeki (za wyjątkiem zorganizowanych i uzgodnionych z użytkownikiem  zawodów wędkarskich).
 ?  rzeka  Iłownica  nr  045  -  ustanawia  się  strefę  ochronną  całkowicie  wyłączoną  z amatorskiego połowu ryb w okresie od 1 stycznia do 31 marca na odcinku od spustu z oczyszczalni ścieków do ujścia do rz. Wisły.
 
   VII. Wprowadza się następujące zmiany regulaminowe połowu ryb na wodach górskich:
 
 - Biała Przemsza z dopływami nr 023 - wymiar ochronny pstrąga potokowego do 30 cm  oraz zakaz zabierania lipieni oraz spinningowania od 01.09. do 31.01. Limit dzienny połowu pstrąga potokowego 2 szt..
   Wprowadza się zakaz zabierania złowionych ryb oraz posiadania wcześniej złowionych ryb przy sobie na odcinkach tzw. odcinki NO KILL:
- od jazu Elektrowni Wodnej w Okradzionowie przy ul. Białej Przemszy do byłego mostu kolejowego w Sławkowie obecnie ścieżki rowerowej.
- od ujścia pot. Tarnówka do mostu drogowego w m. Klucze oraz potok Tarnówka.
Ustanawia się strefę ochronną na której obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na odcinku 100 m  w  górę  i  150  m  w  dół  od  ujścia  strumieni  komora  1  i  2  położonych w Sławkowie przy ul. Olkuskiej.
- Sztoła z dopływami nr 024   - zakaz spinningowania od 01.09. do 31.01.
  Limit dzienny połowu pstrąga potokowego 2 szt.
  Wymiar ochronny pstrąga potokowego do 30 cm.
Ustanawia się strefę ochronną na której obowiązuje całkowity zakaz połowu ryb na odcinku od ogrodzenia przepompowni (ujęcie wody) w Ryszce do ujścia do rz. Białej Przemszy.
 
- Kanał Kopalni Piasku Szczakowa z dopływami nr 026 -obowiązuje wymiar ochronny  pstrąga potokowego do 30 cm oraz zakaz zabierania lipieni i spinningowania od 01.09. do 31.01 Limit dzienny połowu pstrąga potokowego 2 szt.
- Drama nr 041 - limit dzienny połowu pstrąga potokowego 1 szt. całkowity zakaz  wędkowania od 01.09 do 31.01.
- Biała nr 021 - na odcinku od źródeł do mostu przy ul. Gen. Andersa w Bielsku Białej (obok Jednostki Wojskowej) dopuszcza się połów na sztuczną muchę uzbrojoną w haki  bezzadziorowe lub pozbawione zadzioru oraz wprowadza się zakaz zabierania złowionych ryb oraz posiadania wcześniej złowionych ryb przy sobie - odcinek NO KILL.
  Na pozostałym odcinku do mostu drogowego na trasie Czechowice Dziedzice- Bestwina dopuszcza się przynęty sztuczne. Szczegółowe zasady wędkowania określono w wykazie ,,wód krainy pstrąga i lipienia na lata
2015-2017".
 
   VIII. Tworzy się strefy ochronne całkowicie wyłączone z amatorskiego połowu ryb:
 - na zbiorniku Chechło-Nakło nr 010 strefę obejmującą wyspę oraz zatokę w zachodniej części zbiornika,
 - na  zbiorniku  Paprocany  nr  013  strefę  obejmującą  usytuowany  w  zachodniej  części  zbiornik dopływ tzw. Czarna Gostyń, cofkę zbiornika oraz wyspę,
 - na zb. Kajakowy nr 408  strefę obejmującą przystań WOPR oraz odcinek od tzw. niskiego do wysokiego cypla w południowo - zachodniej części zbiornika.
 - na zbiorniku Paruszowiec nr 608 - wyspę.
 - na zbiorniku Pniowiec nr 612 strefę obejmującą w całości zbiorniki boczne, z wyjątkiem zorganizowanych zawodów wędkarskich,
- na terenie rozlewisk wód zb. Gzel nr 613 wraz z potokiem Gzelskim na odcinku od jazu  służącego do poboru wody na stawy do przepustu drogowego na ul. Gzelskiej w Rybniku,
 - na zb. Łąka nr 804 strefę obejmującą północno - wschodnią część zbiornika tzw. zatokę.
Przypominamy,  że  na  wyznaczonych  strefach  tarlisk  na  zbiornikach  i  rzekach, obowiązuje zakaz wędkowania.
    IX. Na podstawie porozumienia z V?S ČRS Ostrawa, na odcinkach granicznych rzek:
    Olza, Odra i Piotrówka, obowiązuje następujący regulamin połowu ryb:
 
  1) Wymiary ochronne ryb:
szczupak, sandacz, łosoś, amur, węgorz do 50 cm,
sterlet-czeczuga, świnka, miętus do 30 cm,
karp do 40 cm,
kleń do 25 cm
  2) Okresy ochronne ryb:
           - pstrąg potokowy - 01.09. ÷ 15.04.,
           - lipień - 01.12. ÷ 15.06.,
           - głowacica - 01.01. ÷   30.09.,
           - brzana, certa - 01.01. ÷ 30.06.,
           - miętus - 01.12. ÷ 15.03.,
           - węgorz 15.06. ÷ 15.07 i  01.09. ÷ 30.11.,
           - jaź, kleń - 16.03. ÷ 15.06.
  3) Limity ilościowe ryb złowionych i zabranych łącznie w ciągu doby:
           - szczupak, sandacz, boleń, karp, brzana, węgorz       - 2 szt.,
           - pstrąg potokowy, tęczowy, źródlany, lipień  - 3 szt.,
           - świnka, certa - 5 szt. ( max. 7 kg).,
           - lin, - 4 szt.,
           - kleń - 10 szt.  (max. 7 kg).,
           - pozostałe gatunki  - 5 kg.
  4) Po złowieniu dobowego limitu następujących gatunków ryb: sum, szczupak, sandacz,
  boleń i karp wędkarz jest zobowiązany zakończyć wędkowanie.
 
W pozostałych sprawach obowiązują przepisy aktualnego Regulaminu Amatorskiego Połowu
Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego.

 

 

 

Zaloguj się, by skomentować
Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us