Menu

Zmiany w zarządzie Tauron Wytwarzanie

  • Autor 

elektr030416i003Zmiany w Tauron Wytwarzanie. AN zebraniu walnym dotychczasowy prezes, Pan Jacek Janas złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

Na jego miejsce powołano Pana Kazimierza Szynola, a Wiceprezesem został Pan Wojciech Przepadło.

Gratulujemy nowym prezesom wyboru i życzymy dobrej przyszłości dla firmy po ich zarządem.

Poniżej oficjalny komunikat

 

Zmiany w zarządzie TAURON Wytwarzanie

Rada Nadzorcza TAURON Wytwarzanie przyjęła rezygnację Jacka Janasa, prezesa zarządu oraz Adama Kampy, wiceprezesa zarządu ds. inwestycji i jednocześnie  powołała do zarządu Kazimierza Szynola, powierzając mu stanowisko prezesa zarządu oraz Wojciecha Przepadło na stanowisko wiceprezesa ds. inwestycji.

Nowi członkowie zarządu TAURON Wytwarzanie, to wykwalifikowani specjaliści od lat związani z energetyką zawodową w Grupie TAURON.

Kazimierz Szynol jest absolwentem Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Przez wiele lat zajmował się remontami urządzeń energetycznych w Elektrowni Łaziska. W latach 1993-2000 był członkiem zarządu oraz dyrektorem ekonomicznym Elektrowni Łaziska. Od 2017 r. dyrektor ds. zarządzania produkcją  w TAURON Wytwarzanie. Aktywnie angażuje się w prace organizacji branżowych m.in., Eurelectric, VGB, Towarzystwa Gospodarczego Polskich Elektrowni oraz w Polskim Komitecie Energii Elektrycznej.

Wojciech Przepadło jest absolwentem Wydziału Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami w przedsiębiorstwie na Politechnice Śląskiej i z zakresu energetyki cieplnej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach skarbu państwa. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w energetyce . Od 1993 r. jest związany z obszarem realizacji inwestycji w TAURON Wytwarzanie ? Elektrownia Jaworzno.

Dotychczasowy prezes TAURON Wytwarzanie Jacek Janas będzie nadal realizował zadania jako prezes zarządu Elektrociepłowni Stalowa Wola, natomiast Adama Kampa, prezes zarzadu Nowe Jaworzno Grupa TAURON, będzie koncentrował się na ukończeniu inwestycji w spółce Nowe Jaworzno Grupa TAURON.

? Chciałbym bardzo podziękować Jackowi Janasowi oraz Adamowi Kampie za niezwykłe zaangażowanie i wsparcie realizacji zadań w TAURON Wytwarzanie. Pragnę podkreślić, że unikatowe doświadczenie i wiedza obu menadżerów są dla nas bezcenne stąd, widząc potrzebę wzmocnienia nadzoru i efektywniejszego zarządzania, podjeto decyzję aby wykorzystać nasze najcenniejsze zasoby w najbardziej odpowiedzialnych projektach jakimi bez wątpienia są Nowe Jaworzno i Elektrociepłownia Stalowa Wola. Zaawansowowanie tych obu, priorytetowych dla polskiej energetyki i Grupy TAURON, inwestycji  wymaga wsparcia doświadczonych i wysokiej klasy menedżerów, co z pewnością przełoży się na należyte i terminowe zakończenie działań w deklarowanym 2019 roku. Natomiast,  powołanym prezesom Kazimierzowi Szynolowi i Wojciechowi Przepadle, życzę wielu sukcesów i liczę na kontynuuację dobrej i satysfakcjonujacej wspólpracy z TAURON Wytwarzanie ?  podkreśla  Filip Grzegorczyk prezes zarządu TAURON Polska Energia.

Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us