Menu

Prawo wodne - co ono oznacza dla przeciętnego obywatela

  • Autor  Inf prasowa

prawowodneKilka ważnych informacji na temat Prawa Wodnego!!!

Nie będzie podwyżek cen wody dla przeciętnych obywateli.

Mogą one nawet spaść.
Nowe przepisy ustalają 6-krotnie niższe stawki opłat za wodę niż były do tej pory. Obecnie za pobór wódy podziemnej trzeba zapłacić 4 zł 23 gr za metr sześc., (PiS proponuje 70 gr).

Za wody powierzchniowe 2 zł 20 gr za metr sześc. (PiS proponuje 35 gr). Podane ceny to stawki maksymalne. Nowe przepisy umożliwiają wykorzystanie 3,5 mld euro z funduszy europejskich na inwestycje przeciwpowodziowe.

Nowe regulacje nie będą również dotykać rolników. Woda dla nich do 5000 litrów dziennie będzie bezterminowo bezpłatna.

Kłamstwem jest, że będzie trzeba płacić za deszczówkę. Opłatami będą objęci tylko: właściciele dużych (pow. ćwierć hektara) uszczelnionych nawierzchni, czyli hipermarketów i powierzchni magazynowych, miasta posiadające systemy kanalizacji deszczowej.
Opłaty będą zmniejszały się dziesięciokrotnie jeżeli będą budowane zbiorniki retencyjne. Opłaty za wodę dla energetyki zostały ustalone na najniższym możliwym poziomie ustalonym przez Komisję Europejską.
Do tej pory energetyka nie była objęta systemem opłat za wodę do celów chłodniczych.
Ich udział w cenie sprzedaży energii elektrycznej nie przekroczy rocznie 100 groszy na osobę.

Żeby zabezpieczyć przed możliwością niekontrolowanych podwyżek cen wody przez samorządy, Prawo i Sprawiedliwość zgłosi w Senacie odpowiednie poprawki. Powstanie regulator cen wody, który ma zatwierdzać taryfy.
Opłata za wodę dla przeciętnego Kowalskiego nie składa się tylko z opłaty środowiskowej.
Finalną cenę ustalają samorządy. Zakłady wodociągowe ustalają bardzo różne stawki, niestety czasami bardzo wysokie. PiS powołuje nową instytucję ? Państwowe Gospodarstwo Wodne ?Wody Polskie?, która w imieniu Skarbu Państwa będzie pełniła rolę gospodarza na wszystkich wodach publicznych. Pozwolić to ma sprawniejsze zarządzanie zasobami wodnymi, i planowanie wieloletnich inwestycji.

Prawo wodne, to przysłowiowe ?kukułcze jajo? pozostawione przez poprzedni rząd PO-PSL. To prawo, wynikające z dyrektyw unijnych, powinno być uchwalone do końca 2015 roku. Skutki braku dyrektywy wodnej to kary liczone w dziesiątkach tysięcy euro dziennie. Ta ignorancja w sprawie regulacji dotyczących wody dotyczyła całych rządów PO-PSL. W latach 2008-2015 opłaty za wodę wzrosły o 64%! Każda polska 4-osobowa rodzina w wyniku polityki PO-PSL płaci rachunki za wodę o 600 zł większe!

Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us