Menu

Pani Minister wyróżnia jaworznian

  • Autor 

lplutaprimus51 odznak pod wdzięczną i dźwięczną nazwą "Primus in Agendo" przyznała Minister  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elzbieta Rafalska. Uroczystość wręczenie tego zaszczytnego honorowego wyróżnienia, przyznawanego osobom fizycznym, organizacjom oraz instytucjom, za szczególne działania lub zasługi na rzecz rynku pracy, polityki społecznej albo rodziny, odbyła się w dniu 28 czerwca.

Jaworznianie, dostępujący tego zaszczytu to Pani Lucyna Pluta oraz Pan Andrzej Kościański, który niestety nie mógł wziąć udziału w tym wydarzeniu osobiście.

 Wyróżnienia przyznawane są na wniosek posłów i senatorów z właściwych okręgów. Jaworznian do tej zaszczytnej nagrody zaproponował poseł na Sejm, Pan Dariusz Starzycki.


lplutanagrminist 3Odznaka jest wyrazem uznania dla aktywnej, pełnej zaangażowania i oddania postawy wyróżnionego,  najciekawszych i najbardziej wartościowych inicjatyw, nowatorskich osiągnięć oraz innowacyjnych projektów, a także rzetelności i ofiarności w podejmowanych działaniach.

Została ustanowiona przez Radę Ministrów w 2015 r. Do jej nadawania upoważniony został Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,  który nadaje odznakę z własnej inicjatywy lub na wniosek: ministra lub kierownika urzędu centralnego, posła lub senatora, kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub nadzorowanej, terenowego organu administracji rządowej lub organu samorządu terytorialnego.

Odznaki wyróżnionym wręczyli podczas uroczystości, która odbywała się po raz pierwszy, minister Elżbieta Rafalska i sekretarz stanu Stanisław Szwed.

Serdecznie gratulujemy docenienia pracy i zaangażowania w działalność.

lplutanagrminist 1

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us