Menu

List otwarty w sprawie karpia, Pana Karpia

  • Autor 

LIST OTWARTY
Warszawa/ Wilkowice 09.05.2017r.

Szanowni Państwo,

Niniejszy list skierowany jest do wszystkich osób oraz organizacji, które są zaangażowane w ochronę karpi przed niehumanitarnym traktowaniem i nie zgadzają się na przetrzymywanie lub transportowanie tych ryb bez wody.

Występujemy do Państwa wspólnie jako Klub Gaja i adw. Karolina Kuszlewicz, ponieważ wyrażamy niepokój, że procedowany aktualnie w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt(1) może zdecydowanie pogorszyć standardy ochrony karpi.

Projekt dokonuje zmiany art. 6 ust. 2 pkt 18, który dotychczas gwarantował, że żywe ryby muszą znajdować się w wodzie podczas ich transportu lub przetrzymywania w celu sprzedaży(2). Nieprzestrzeganie tej zasady oznaczało popełnienie przestępstwa znęcania się nad zwierzętami i podlegało ściganiu karnemu.

Tymczasem projekt znosi wyartykułowany wprost w ustawie obowiązek trzymania ryb w wodzie, stanowiąc ogólnie, że transport lub przetrzymywanie żywych ryb musi odbywać się w warunkach umożlwiających oddychanie(3). Taki przepis budzi ryzyko jego zbyt szerokiej interpretacji, polegającej na przyjęciu, że wystarczająca dla oddychania karpia jest wymiana gazowa przez skórę. Oznaczałoby to w praktyce powrót do trzymania karpi bez wody, co w sposób ewidentny powoduje u tych ryb cierpienie.

Warto podkreślić, że w pierwotnej wersji projektu ustawy, w przepisie art. 6 ust. 2 pkt 18 wskazana była wprost woda, jako środowisko niezbędne do oddychania przez żywe ryby. Jednak na etapie dalszych prac legislacyjnych, brzmienie art. 6 ust. 2 pkt 18 uległo zmianie i ?woda? została usunięta z przepisu. W naszej ocenie pierwotne rozwiązanie przyjęte w projekcie było zdecydowanie lepsze.

Pamiętajmy, że Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 13.12.2016r. w sposób niebudzący wątpliwości wskazał, że karpie wymagają ochrony, na takich samych zasadach i poziomie jak inne zwierzęta kręgowe, stwierdzając, że ?Naturalnym środowiskiem ryb jest środowisko wodne, a więc zasadą winno być transportowanie, przetrzymywanie i przenoszenie ryb w środowisku wodnym, a więc w takim, które zapewnia im właściwe warunki bytowania, czyli możliwość ich egzystencji zgodnie z ich potrzebami gatunkowymi? (sygn. akt II KK 281/16).

Niemniej, w sytuacji zmiany art. 6 ust. 2 pkt 18, karpie mogą utracić należną im ochronę. Jako osoby zaangażowane w ochronę zwierząt, w tym karpi, czujemy się w obowiązku podzielenia się z Państwem naszymi spostrzeżeniami i wnioskami.

Jacek Bożek, Prezes Klub Gaja
adwokat Karolina Kuszlewicz, Kancelaria Adwokacka                                                                         

Prezes Klubu Gaja- Jacek Bożek tel. + 48 603 636 554,
Kancelaria Adwokacka adw. Karolina Kuszlewicz, tel. + 48 693 528 793

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us