Menu

CKZiU będzie uczył pod skrzydłami Tauron Wydobycie

  • Autor 

tauronpatronat 1 CustomW piątek, 31 marca podpisano aneks do umowy patronackiej oraz o praktyczną naukę zawodu pomiędzy Gminą, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz TAURON Wydobycie. Dzięki temu uczniowie CKZiU będą mieli możliwość odbycia praktycznej nauki zawodu podczas praktyk i zajęć w zawodach: technik górnictwa podziemnego, technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, technik mechatronik oraz technik przeróbki kopalin stałych.

Umową patronacką na kolejne lata nauki szkolnej objętych zostanie w danym roku szkolnym grupa do 60 uczniów kształcących się w zawodzie: technik górnictwa podziemnego, technik elektryk, technik elektronik, technik mechanik, technik mechatronik oraz technik przeróbki kopalin stałych. W ramach tej współpracy uczniowie będą mieli możliwość skorzystania z praktyk oraz zajęć praktycznych.

 

Sześciu najlepszych absolwentów spośród uczniów objętych patronatem, którzy będą kontynuować naukę  na studiach wyższych w kierunkach określonych przez spółkę otrzyma stypendium. Ponadto osoby objęte patronatem po ukończeniu szkoły z odpowiednią średnią, zdaniu egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, będą miały szanse na zatrudnienie.

Aneks do umowy podpisali: Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Simona Smugowska. Ze strony TAURON umowę podpisali - Prezes Zarządu TAURON Wydobycie Zdzisław Filip, Wiceprezes Zarządu TAURON Wydobycie Janusz Czarnecki oraz Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia Jarosław Broda.

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us