Menu
reklama

Prace nad JBO trwają

  • Autor 

JBO jaworzno 050317a 7Kolejne spotkanie dotyczące Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego odbyło się w dniu 5 marca, a dotyczyło prezentacji i dyskusji nad możliwymi wariantami działań.
W jednym wariancie jest możliwość zastosowania budżetu dzielnicowego i ogólnomiejskiego, w wariancie drugim tylko ogólnomiejskiego.

W JBO mamy przewidziane środki w wysokości 2,7 miliona złotych, oraz dodatkowe 280 tysięcy na utrzymanie i doposażenie zadań powstałych już w JBO, oraz przewidziano dodatkowe 20 tysięcy na wskazywaną przez dyskutantów i społeczników szerszą działalność promocyjną, aby dotrzeć do większej liczby mieszkańców.


Zdecydowanie różni się wielkość kwot służących finansowaniu możliwych projektów w wypadku różnych wariantów, a do tej pory istnieją zwolennicy tak jednych jak i drugich rozwiązań, którzy zabierając głos argumentowali swoje zdanie.

JBO jaworzno 050317a 2Różnice w podejściu do proponowanych możliwości wynikają z wcześniejszych doświadczeń, ale i różnic w wielkości dzielnic oraz zaangażowania poszczególnych mieszkańców.

 

Zauważono, że ważnym elementem w uaktywnianiu społeczności lokalnej jest działanie samych projektodawców w terenie i wskazano na bardzo znaczący fakt bezpośredniego kontaktu z mieszkańcami i prezentowania celowości realizacji projektów.

Dyskutowano również nad przygotowaniem wniosków i ewentualną liczbą osób popierających zadania, potrzebną do poddania go procedurze.

W spotkaniu gościnnie wziął udział pomysłodawca i pierwszy działacz JBO w Jaworznie, Pan Dawid Serafin.


JBO jaworzno 050317a 14JBO jaworzno 050317a 4JBO jaworzno 050317a 10JBO jaworzno 050317a 15

 
JBO jaworzno 050317a 19 JBO jaworzno 050317a 8JBO jaworzno 050317a 11JBO jaworzno 050317a 6

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us