Menu

Uczymy się przez całe życie? ? oferta CKZiU w Jaworznie

Fotolia 74967127 XSNowoczesne kształcenie zawodowe w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Od września 2012 r. w kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych zostały włączone kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), podczas których zainteresowane osoby mogą zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w danym zawodzie. Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest bezpłatną formą kształcenia adresowaną do osób kończących 17 lat i starszych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. W Jaworznie w powstałym CKZiU forma ta rozwija się dynamicznie i na bieżąco dostosowywana jest do potrzeb rynku pracy.

Każdy słuchacz może realizować odrębnie wybraną kwalifikację, po ukończeniu której otrzyma Zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego oraz Certyfikat określający zdobyte umiejętności. Po zdaniu egzaminu zawodowego w zakresie tej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną na stanowiskach egzaminacyjnych w CKZiU, otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.

 

Centrum prowadzi KKZ, w nim uczestnik zdaje egzamin i przez niego jest kierowany na praktyki zawodowe.

Poszczególne kursy realizowane są w systemie zaocznym i trwają od 7 do 10 miesięcy.

W ofercie na 2017 rok zapraszamy na bezpłatne kursy wzbogacone o dodatkowe moduły dające rozszerzone kwalifikacje:

 • Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych (E.3) z modułem Montaż instalacji ? ?Inteligentny dom?

 • Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych (E.7) z modułem Przygotowanie do uprawnień SEP

 • Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych (E.8) z modułem Instalacje alarmowe i monitorujące

 • Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych (E.12)

 • Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13) z modułem Akademia ?Mikro Tik?

 • Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (E.14) z modułem Ochrona danych osobowych i prawa autorskie w Internecie

 • Rejestracja i obróbka obrazu (A.20) z modułem Fotografia studyjna i reklamowa

 • Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania (A.54) z modułem Rysunek użytkowy/Fotografia reklamowa

 • Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych (A.25) z modułem Fotografia studyjna i reklamowa

 • Drukowanie cyfrowe (A.55)

 • Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej (A.27) z modułem Język angielski/ Język niemiecki/Język francuski/Język rosyjski

 • Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania (A.30) z modułem: e-Gospodarka i kursem obsługi wózków widłowych

 • Eksploatacja złóż podziemnych (M.11)

 • Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych (dla posiadających kwalifikację M.11) (M.39).

Szczegóły dotyczące oferty kształcenia znaleźć można w katalogu kursów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie 43-603 Jaworzno, ul. Promienna 65, tel. 32 76-29-150 www.ckziu.jaworzno.pl rekrutacja@ckziu.jaworzno.pl

Tegoroczna oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych wychodzi na wprost oczekiwaniom lokalnego rynku pracy, dając młodym ludziom, absolwentom szkół i poszukującym pracy, szansę na zatrudnienie.

Zaloguj się, by skomentować
Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us