Menu

Przypominamy o zabezpieczeniu wodomierzy przed mrozem

  • Autor  MPWiKzima16zabezpa1Zima nie odpuszcza i przynajmniej jeszcze przez kilka dni będzie nam towarzyszyła ekstremalnie niska temperatura. Dlatego przypominamy o zabezpieczeniu instalacji wod-kan oraz licznika przed zamarznięciem.
Szczególnej dbałości wymagają wodomierze, które w nieogrzewanych wnętrzach mogą ulec  uszkodzeniu tzw. rozmrożeniu, powodując niekontrolowany wyciek wody. Aby temu zapobiec wystarczy owinąć licznik materiałami izolującymi np. styropianem, pianką lub niepotrzebnymi materiałami, kocami.
Kolejną kwestią jest przegląd pomieszczenia, w którym znajdują się urządzenia wodociągowe
i wodomierze. W tym celu należy naprawić i uszczelnić wszelkie ubytki w ścianach, wstawić brakujące szyby w oknach i drzwiach pomieszczeń gospodarczych. Instalację, która doprowadza wodę np. na działkę, do ogrodu, lub znajduje się w budynku niezamieszkałym i nie jest w okresie zimy używana, należy opróżnić, a następnie zamknąć jej dopływ.
Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wody w wodomierzu (zostanie on uszkodzony i rozszczelni się), należy to zgłosić bezpośrednio do Wodociągów. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 994. Wówczas MPWiK dokona wymiany wodomierza (jeśli został on uszkodzony z winy właściciela nieruchomości, będzie to usługa płatna). Od momentu nastania siarczystych mrozów przedsiębiorstwo wodociągowe odnotowało ponad 40 przypadków zamroczeń na instalacji.

Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us