Menu

Chrońmy dzieci przed zagrożeniami

  • Autor 

 

oik11216 4 2Kilkadziesiąt godzin temu cały kraj obiegła wiadomość o samobójstwie dwunastoletniej dziewczynki, która nie potrafiła poradzić sobie z wydarzeniami sprzed kilku miesięcy, kiedy to została zgwałcona przez jeszcze dziś nieujętego osobnika poznanego w internecie.

Pewnym jest, że w dzisiejszych czasach konieczność zastanowienia się nad obroną dzieci przed zagrożeniami płynącymi zewsząd jest sprawą ważną i niecierpiącą zwłoki.

Jakie działania podejmowane są w Jaworznie zw kierunku bronienia dzieci przed zagrożeniami? O tym mówiono na konferencji podsumowującej miejska kampanię "Chrońmy dzieci".

oik11216 3 2O przebiegu konferencji czytamy na stronie miasta Jaworzna.

Za nami konferencja podsumowująca kampanię "Chronimy dzieci". Tematem przewodnim spotkania było przedstawienie interdyscyplinarnych działań podejmowanych w Jaworznie w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Otwarciu konferencji towarzyszyło wystąpienie zastępcy prezydenta Moniki Bryl.

Organizatorem konferencji był Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie. W czasie spotkania przedstawiono m.in. podsumowanie projektu "Chronimy Dzieci?, który realizowany był od września do listopada br. przez OIK we współpracy z GKRPA.

oik11216 6Panele tematyczne:

    Gminny program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie - główne cele i zadania. Podsumowanie projektu "Chronimy dzieci" - Barbara Obertyn, Dyrektor OIK.
    Przedstawienie działań Zespołu Interdyscyplinarnego ze szczególnym uwzględnieniem procedury Niebieskiej Karty - przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego Karina Lichota.
    Interwencje w związku z przemocą w rodzinie oraz profilaktyka przeciwdziałania przemocy - młodszy inspektor Adam Mandera, Komendant Miejski Policji w Jaworznie.

   
oik11216 21Wspieranie działań pomocowych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Krystyna Bojęś, Kierownik Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

    Oświata w procedurze Niebieskie Karty - algorytmy postępowania dla pracowników Oświaty - Bożena Kozłowska - pedagog, doradca metodyczny pedagogów szkolnych.
    Ochrona zdrowia - działania w ramach procedury Niebieskie Karty - Edyta Duda, mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego - Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie.

Na koniec uczestnicy wysłuchać mogli wykładu dr Izabeli Rajskiej-Kulik z Zakładu Psychologii Klinicznej i Sądowej Uniwersytetu Śląskiego pt. "Skłonności autoagresywne u kobiet doświadczających przemocy ze strony partnera?.

 

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us