Menu

CKZIU w Jaworznie podpisało kolejną umowę patronacką

  • Autor 


czukipatr1116W dniu 4 listopada 2016 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie.

Umową patronacką zostali objęci uczniowie Technikum Energetycznego w CKZiU kształcący się w zawodach związanych  z energetyką. Spółka będzie nas wspierać w zakresie rozwoju edukacji zawodowej w obszarze elektroenergetyki.

Głównym celem zawartego porozumienia jest zainteresowanie młodzieży zawodem elektryka, funkcjonowaniem branży energetycznej, przedstawienie najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w energetyce.czukipatr1116W ramach współpracy ze szkołą uczniowie będą mieli możliwość odbywania bezpłatnych praktyk zawodowych, uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez pracowników firmy, w panelach dyskusyjnych i seminariach specjalistycznych.

Dzięki porozumieniu  młodzież ma postrzegać kształcenie w zawodach związanych z energetyką, w zawodach elektrycznych jako atrakcyjne, dobrze przygotowujące do rynku pracy, a firmę TAURON jako partnera ułatwiającego uczniom zdobycie ciekawego i poszukiwanego zawodu.

Podpisując umowę TAURON Dystrybucja dołączyło do grona dotychczasowych partnerów Centrum ? TAURON Wytwarzanie i TAURON Wydobycie, z którymi Technikum Energetyczne i Technikum nr 6 im. króla Jana III Sobieskiego współpracuje od wielu lat.

czukipatr11162Działania firmy TAURON to pewnego rodzaju promocja energetyki i górnictwa, ale również sposób na przygotowanie praktyczne przyszłej kadry np. elektromonterów, elektryków, czy górników, których spółki TAURONU będą potrzebować do realizacji swoich celów.

Podstawą sukcesu firmy są dobrze przygotowani pracownicy. Na współpracy zyskuje  zarówno szkoła, firma TAURON, jak i miasto, które wspiera rozwój szkolnictwa zawodowego i przyczyniło się do utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego

i Ustawicznego w Jaworznie.
TM

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us