Menu

Dni Honorowego Krwiodawstwa w Jaworznie

  • Autor 

pcka1116 27Polski Czerwony Krzyż to najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Zajmuje się: udzielaniem pomocy humanitarnej w czasie klęsk i wojen, pomocą socjalną, nauką udzielania pierwszej pomocy, prowadzeniem zabezpieczeń medycznych na imprezach masowych, propagowaniem idei honorowego krwiodawstwa, rozpowszechnianiem wiedzy o międzynarodowych prawach konfliktów zbrojnych.

Ponieważ krwiodawstwo to najszersza dziś dziedzina, jaka zajmuje się w Polsce PCK, w tych dniach przypadają Dni Honorowego Krwiodawstwa i są one w Jaworznie obchodzone zawsze uroczyście i z szacunkiem dla historii oraz ludzi, którzy ruch ten tworzyli z poświęceniem dla drugiego człowieka.

 


pcka1116 1725 listopada spotkali się działacze i krwiodawcy zrzeszeni w Jaworznickim oddziale organizacji.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele instytucji wspierających działalność PCK, w tym z ramienia Urzędu Miejskiego Pani Małgorzata Helbin Więcek. Wśród gości znaleźli się Pan Czesław Smalcerz - dyrektor jaworznickiego MOPS, Pan Piotr Miś reprezentujący przewodniczącego KZ NSZZ Solidarność w Tauron Wydobycie ZG Jaworzno, Waldemara Sopatę oraz  wiceprzewodniczący tegoż związku, Dariusz Piechowicz.

Na zaproszenie przybył Pan Wacław Wójcik - członek zarządu Ślaskiego okręgowego PCK w Katowicach.

Gościem specjalnym była pani Helen Dyrektor PCK w Katowicach oraz Pan Henryk Kupka Prezes Oddziałów terenowych w trzech śląskich miastach.

pcka1116 15Prezes jaworznickiego oddziału PCK Pni Anna Grelowska po przywitaniu gości, w skrócie ale z uwzględnieniem najważniejszych faktów przedstawiła historię Polskiego Czerwonego Krzyża oraz zaprezentowała dokonania i działalność oddziału w Jaworznie.

Najważniejszym punktem spotkania było odznaczenie honorowych dawców krwi wyróżniających się w swoim zaangażowaniem w krwiodawstwie. Do nich głownie skierowany był list Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła, w którym minister złożył podziękowania i gratulacje za zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia oraz za aktywną działalność na rzecz wspierania szlachetnej idei honorowego krwiodawstwa.

pcka1116 21W tym roku kolejne stopnie w formie odznaki Zasłużony Honorowy Dawca krwi otrzymali Andrzej Wyrwik, Dariusz Szec, Sławomir Rybak, Irena morawska, Eugeniusz Szydło i Krystian Cieślak.

Odznakę honorową PCK IV stopnia otrzymali Pani Katarzyna Kuziel, Marek Niemczyk oraz Dariusz Szec.

Ważnymi odznaczeniami IV stopnia udekorowano również dwie jaworznickie instytucje: Miejski Ośrodek pomocy Społecznej i Zakładową organizację Związkową NSZZ Solidarność w Tauron Wydobycie ZG Sobieski. Wszystkie akty nadania odznaczeń podpisał Stanisław Kracik - Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża.

Wśród życzeń i podziękowań nie brakło serdeczności i wyjątkowych słów skierowanych do wszystkich wspierających ideę krwiodawstwa i pragnących w dalszym ciągu służyć drugiemu człowiekowi.


Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us