Menu

Ważne dla nauczycieli - reforma szkolnictwa - Kurator Oświaty w Jaworznie

  • Autor kuratoroswiaty1711616051Na zaproszenie Posła na Sejm RP, Pana Dariusza Starzyckiego oraz Prezesa Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania do Jaworzna przyjechała mgr  Urszula  Bauer Śląski Kurator Oświaty i Wychowania. Spotkanie zorganizowane w chwili, kiedy w szkolnictwie dokonują się przełomowe reformy. Wygaszeniu mają ulec gimnazja, a system nauki ma powrócić do tego sprzed 1999 roku, czyli do ośmioklasowej szkoły podstawowej. Nauka dalsza  ma trwać cztery lata. Te zmiany mają spowodować, że procesy dotykające uczniów, nauczycieli i rodziców, powinny poprawić zarówno poziom nauczania, jak i stabilność emocji u młodych ludzi.Przykład pracownika, który zmieniałby co chwilę - co trzy lata miejsce pracy jest doskonałym przykładem na to, co muszą przeżywać dzieci w wieku szkolnym, kiedy co trzy lata każe im się zmieniać szkołę, środowisko, kolegów, przyjaciół.

kuratoroswiaty1711616019Poza tym program nauczania przez ostatnie lata został diametralnie ograniczony, w trakcie nauki dzieci i młodzież uczą się trzy razy tego samego, nie poszerzając tak naprawdę zdecydowanie zakresu wiedzy. To nie rokuje dobrze w wypadku pójścia na studia, ale i niedobrze rokuje dla całej polskiej nauki i poziomu wykształcenia społeczeństwa.

Jednym z ważniejszych zadań wypowiedzianych przez panią kurator było wymowne: "Nie myślmy my, nauczyciele wyłącznie o sobie. Nie zajmujmy się sami sobą. Musimy przygotować naszych uczniów, nasze dzieci do studiowania, do zdobywania wyższego wykształcenia.

My musimy myśleć o dzieciach, które są narażane na największe traumy i to one tu, jako przyszłość naszego Państwa są tu najważniejsze".

kuratoroswiaty1711616020Niemniej Kuratorium, ale przede wszystkim ustawodawca, rząd dobrze rozumieją obawy nauczycieli, którzy obawiają się choćby zwolnień ale i niepewności tak zatrudnienia jako takiego, jak i przeniesień do innych szkół, czy ograniczenia etatów, bądź w ogóle godzin dydaktycznych.

Zapewne większość tematów poruszanych na spotkaniu będzie przekazanych nauczycielom w szkołach, bądź na zebraniach związków zawodowych.

Ale warto wspomnieć choćby sprawę konieczności dostosowania sieci szkół do ustroju szkolnego. Zadanie to samorządów, które powinny tak przemyśleć sieć szkół aby na przykład zminimalizować konieczność pokonywania dużych odległości przez dzieci do swoich szkół. Konieczne jest zapewnienie pracy wszystkim, o ile to naprawdę możliwe, nauczycielom, ale i pracownikom obsługi.kuratoroswiaty1711616034Według Pani Kurator jeszcze nigdy w historii polskiego szkolnictwa i reform systemu oświaty nie położono tak dużego nacisku na działania osłonowe wobec pracowników szkół i dyrektorów.
Ochrona miejsc pracy nauczycieli zawarta w nowych ustaleniach jest naprawdę dobra.
Szereg informacji zostało przekazanych na prezentacji multimedialnej.
A to wiele liczb mówiących o tym, że nauczyciele nie powinni się obawiać swoich pozycji zawodowych w związku z reformą.
Niestety problemy może stworzyć stan demografii i zmniejszenie się liczby dzieci z powodu małej dzietności społeczeństwa w ostatnich latach. Niezależnie od reform, problemy z zapełnieniem szkół i klas nastąpiłyby czy tak czy owak.
Po prezentacji rozpoczęła się oczekiwana dyskusja, w której mocno zaznaczył swoje wątpliwości i obawy prezydent Jaworzna Pan Paweł Silbert.

kuratoroswiaty1711616040Wyraził zaniepokojenie czy rzeczywiście odpowiednie środki od rządu spłyną do samorządów. Czy znów nie będzie tak, jak to zwykle bywało przy obciążaniu samorządów zadaniami, że to właśnie gmina będzie musiała wygospodarować spore fundusze na oświatę, nie mogąc liczyć na wsparcie Państwa.

Inne wątpliwości pochodzące od nauczycieli dotyczyły bardzo ważnego tematu, jakim jest godność nauczyciela, która została w ostatnich latach bardzo nadwyrężona. Problem stanowi choćby zwykłe zachowanie uczniów i ich rodziców, którzy nie liczą się z wychowawcami, którzy lekceważą rolę nauczyciela w procesie kształcenia i wychowania.

kuratoroswiaty1711616052Dwie godziny to niestety stanowczo za mało aby dowiedzieć się wszystkiego, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Pani kurator wyraziła gotowość przyjechania do Jaworzna ponownie, aby znów, po pojawianiu się nowych aktów wykonawczych wyjaśnić, wytłumaczyć, je wszystkim chętnym.

Niezależnie od spotkania z Panią kurator poseł Pan Dariusz Starzycki zaprosił media na krótką konferencję prasową, podczas której odpowiedział na pytania dziennikarzy, które pokrywały się w większości z tematyką poruszaną na spotkaniu.

Pan Poseł jest do dyspozycji mieszkańców miasta, jest przygotowany na wyjaśnianie problemów i przyjmowanie pytań do późniejszego przekazania na wyższych szczeblach.


 

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us