Menu

Niepełnosprawni w centrum uwagi Ośrodka Pomocy Społecznej - konferencja

  • Autor 

niepelnspr16a014Działania na rzecz osób niepełnosprawnych są istotnym elementem polityki społecznej państwa, realizowanym w różnych obszarach działalności samorządu terytorialnego.

W Jaworznie od lat słychać o konsekwentnym, sensownym i przemyślanym zaspokajaniu potrzeb osób niepełnosprawnych.

Działania te są realizowane zarówno w obszarze przestrzeni publicznej, jak i w zakresie trudnych kwestii związanych z dostępnością do lecznictwa, rehabilitacji, czy też zdobywania podstawowych umiejętności, edukacji i przygotowania do samodzielnego życia, o ile takowe w wypadku różnych schorzeń i stopni niepełnosprawności jest możliwe.


niepelnspr16a019Do zadań własnych powiatu należy opracowanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotycząca rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie przystąpił do opracowania Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017-2020, której integralną częścią będzie Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z przyjętymi założeniami, program opracowany będzie we współpracy z przedstawicielami jednostek organizacyjnych powiatu, różnych instytucji, organizacji pozarządowych i innych środowisk działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

W dniu 9 września odbyło się w urzędzie miejskim konferencja prezentująca wstępne założenia programu z udziałem zarówno pomysłodawców ? inicjatorów programu jak i osób, przedstawicieli instytucji, które mogą rzucić światło na potrzeby widziane z różnych perspektyw. Całość otwarła Pani Maria Materla - Pełnomocnik prezydenta Jaworzna d.s osób Niepełnosprawnych, która zaprezentowała mówców i podstawowe działania w zakresie omawianego tematu.

niepelnspr16a012Jako prezentujący założenia wystąpili Dyrektor Ośrodka pomocy Społecznej, Pan Czesław Smalcerz,  Zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu pracy, Pan Łukasz Curyło, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, pani Monika Rejdych oraz kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej PSOUU Koło w Jaworznie, Pani Monika Włodarczyk ? Raczek. Ciekawe obserwacje i doświadczenie tych instytucji i ich pracowników posłużyły do unaocznienia kierunku działań, a od zaproszonych gości inicjatorzy oczekują nadsyłania spostrzeżeń i pomysłów mających być inspiracją i wsparciem przy tworzeniu programu, który ma wspierać i umacniać prawa osób niepełnosprawnych, eliminować dyskryminację oraz przyczynić się do stworzenia osobom niepełnosprawnym warunków umożliwiających pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym.

Powrót na górę

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Follow Us