Menu
reklama

Z notatnika Agricoli ? nowa wystawa plenerowa w Muzeum na Rynku i w Geosferze

  • Autor 

 

agricola091603415 września 2016 roku (czwartek) o godzinie 17.00 na jaworznickim Rynku nastąpiło otwarcie nowej wystawy czasowej: Z notatnika Agricoli, czyli u źródeł górnictwa kruszcowego na złożach śląsko-krakowskich. Wystawa została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.
    Wystawa plenerowa składa się z 20 plansz formatu 100 x 140 cm, uzupełnionych o rekonstrukcje infrastruktury kopalnianej i hutniczej wykonane w rzeczywistej wielkości, przy zastosowaniu oryginalnych technik (obudowa sztolni, cembrowina szybu z kołowrotem, płuczka polska, roszty i piec kupelacyjny do wytopu ołowiu).
Na zdjęciu zrekontruowany fragment obudowy sztolni znajdujący się w Geosferze.


agricola0916065Wystawa będzie jednocześnie prezentowana od 15 września do 31 października 2016 roku na płycie jaworznickiego Rynku (część hutnicza) i w Ośrodku Edukacji Ekologiczno-Geologicznej Geosfera (część górnicza).

 

Doskonale przygotowana wystawa plansz to nie wszystko. Swego rodzaju wernisażowi towarzyszyła arcyciekawa prezentacja połączona z prelekcją na temat prac Agrocoli, która wygłosili pracownicy naukowi Doktor z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie wraz z pokazem autentycznym procesu odlewania ołowiu, czy też cyny.

agricola0916059Proste palenisko zasilane węglem drzewnym, do którego powietrze dostarczane zostało za pomocą skórzanych miechów, a w nim gliniane tygielki w których topił się metal. Potem metal został wlewany do form czy to jednorazowych czy wielorazowych.

Powstały dość prymitywne przedmioty - kółka przypominające metalowe podkładki, niemniej unaoczniło to proces produkcji jaki przed setkami lat obowiązywał i był podwaliną pod dzisiejsze technologie.

 

Całość zawdzięczamy pracownikom Muzeum w tym dyrektorowi Przemysławowi Dudzikowi i Adrianowi Ramsowi, jako autorowi scenariusza całości przedsięwzięcia.

Po wernisażu i  nie pozostało wiele, ale wystawa jest i trzeba ją zobaczyć, do czego zdecydowanie zachęcamy.


    
agricola2Podstawę dla ukazania historii górnictwa kruszcowego stanowi dzieło Georgiusa Agricoli (1494-1555, niemiecki humanista i uczony: górnik, metalurg, mineralog, lekarz i ?ojciec geologii?) De re metallica libri XII ? mówi Adrian Rams, autor wystawy - było to dzieło życia Agricoli, pracę nad nim rozpoczął w 1527 roku ? zaczął zbierać materiały i czynić bezpośrednie obserwacje.

agricola0916077Niewątpliwą ozdobą książki są liczne drzeworyty, które ? w ogólnej liczbie 273 ? przedstawiają warunki występowania surowców kopalnych w przyrodzie, eksploatację górniczą i procesy hutnicze oraz podnoszą jego wartość i popularność dzieła.

Zostały one wykonane w niezwykle przejrzysty sposób, dając świetnie wyobrażenie o pracy górnika i hutnika, teraz zostaną zamieszczone na planszach wystawy.

Na wystawie można poznać m.in. polski sposób przeróbki rud ołowianych, wykorzystywany powszechnie w regionie śląsko-małopolskich złóż kruszcowych.

agricola0916086Górnictwo kruszcowe było istotnym elementem rozwoju gospodarczego i kulturowego ziem położonych na pograniczu Śląska i Małopolski w średniowieczu i epoce nowożytnej.

Pierwsze wzmianki dotyczące najdawniejszych dziejów jaworznickich osad związane są nierozerwalnie z wydobyciem ołowiu.

Również bogata tradycja górnictwa węgla kamiennego w Jaworznie wywodzi się w prostej linii od tradycji lokalnego górnictwa kruszcowego, którego początki mogą być z powodzeniem datowane na XII wiek ? przypomina dyrektor Muzeum Miasta Jaworzna Przemysław Dudzik.

agricola0916084Polska od średniowiecza do końca wieku XVII była jednym z największych producentów ołowiu w Europie, handel ołowiem stanowił istotną gałąź handlu małopolskiego. Działalność górnicza z powodzeniem uzupełniała podstawową działalność rolniczą społeczeństwa wiejskiego. Wobec tego eksploatacja złóż kruszców była powszechnym źródłem dochodu dla mieszkańców regionu w średniowieczu i epoce nowożytnej.
Autor scenariusza: Adrian Rams
Opracowanie graficzne: Sławomir Śląski
Konsultacja naukowa: prof. zw. dr hab. Jan Drabina, dr hab. Piotr Boroń

 

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us