Menu

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego - w Jaworznie!

  • Autor 

Inauguracja roku szkolnego jaworzno 2016 W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, przy ulicy promiennej odbyła się uroczysta Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2016/2017 z udziałem Wojewody Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz Prezydenta Jaworzna.

Przybyli na specjalne zaproszenie dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych, zakładów pracy i firm, które współpracują ze szkolnictwem, wspomagając w zaopatrzeniu, remontach i w organizacji wydarzeń.

Wśród gości znaleźli się między innymi Ewa Malik i  Dariusz Starzycki - posłowie na sejm RP, Paweł Silbert - Prezydent Jaworzna i Jego Zastępcy Tadeusz Kaczmarek i Monika Bryl, Jarosław Wieczorek - Wojewoda Śląski, Eugeniusz Cebulski - Proboszcz Parafii Św Wojciecha i św Katarzyny w Jaworznie, Robert Wanic - Dyrektor OKE, Przewodniczący Rady Miejskiej - Wiesław Więckowski, Ewa Zuber - wiceprzewodnicząca rady Miejskiej, Maria Materla - Radna Sejmiku Wojewódzkiego, przewodniczący związków zawodowych w Jaworznie, Waldemar Sopata, Henryka Stachańczyk i Maciej Brül oraz wiele innych osób.

 

rokszk010916016aUmiejscowienie tegorocznej inauguracji w Jaworznie, jak podkreślali organizatorzy jest nieprzypadkowe. Oświatę czekają duże zmiany i jednym z ważniejszych punktów agendy tych zmian jest wzmocnienie kształcenia zawodowego.

Uczniowie szkół i centrów zawodowych mają budować przyszłą kadrę pracowników dla specjalistycznych gałęzi gospodarki.
Modelowym przykładem współpracy szkolnictwa i gospodarki jest właśnie utworzone w mieście Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

 

rokszk010916020Uroczystość rozpoczęła się w południe wprowadzeniem sztandaru i hymnem państwowym. Jako gospodarz głos zabrała Dyrektor CKZiU Simona Smugowska witając gości i przybliżając działalność Centrum.

"Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, to nowa jednostka edukacyjna, która dzisiaj rozpoczęła swoją działalność - powiedziała Pani Dyrektor - Nie jesteśmy jednak nowicjuszami. Swoją przyszłość budujemy na mocnym fundamencie- historii, osiągnięciach, doświadczeniu i potencjale, jaki z sobą wnoszą placówki wchodzące w skład Centrum. Dorobek Technikum Energetycznego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, to dobry start w nową przyszłość. Nie chcemy się biernie przyglądać. Cytując Petera Druckera ?Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie?,  dlatego podjęliśmy to wyzwanie.
Decyzja o utworzeniu Centrum nie była nagła i przypadkowa. To konsekwencja działań, które miały swój początek pięć lat temu. Wtedy to rozpoczęła się wspólna historia szkół w budynku przy ulicy Promiennej 65. Dzisiaj stawiamy przysłowiową kropkę nad ?i?.

Następnie przed zgromadzonymi gośćmi wystąpili organizatorzy uroczystości: Jarosław Wieczorek ? Wojewoda Śląski i Urszula Bauer ? Śląski Kurator Oświaty, która odczytała fragmenty listu i życzenia od Anny Zalewskiej ? Ministra Edukacji Narodowej.

Zanim wejdziemy w rzeczywistość dnia współczesnego my jako wychowawcy i nauczyciele winniśmy pochylić głowę i z wielkim szacunkiem odnieść się do przeszłości, skierować uwagę naszych wychowanków, uczniów na wydarzenia niezwykłej wagi z historii naszego kraju i wspólnie oddać należny hołd wszystkim, którzy swoje myśli, działania, a często również życie poświęcali dobru wspólnemu, jakim jest wolna, niepodległa i suwerenna ojczyzna.
rokszk010916024aMyślę tutaj o naszej powinności pielęgnowania pamięci o sierpniowej rocznicy Bitwy Warszawskiej, wrześniowej rocznicy wybuchu II wojny światowej, o rocznicy zbrodni w Katyniu, o Powstaniu Warszawskim, o tragicznym losie żołnierzy niezłomnych, niedawnych uroczystościach, podczas których po latach zapomnienia   przywróciliśmy pamięć i godnie pożegnaliśmy młodziutką Danutę Siedzikówne INKĘ i Feliksa Selmanowicza Zagończyka. Te postaci mogą stać się nowymi bohaterami naszych czasów. Jeśli historia jest nauczycielką życia i lubi się powtarzać jak potocznie mówimy to poprzez jej poznawanie możemy zyskać mądrość, posiąść cenne wskazówki. Młode pokolenie, każde pokolenie bez wiedzy o historii swojego państwa i narodu narażone jest na ponowne popełnianie błędów, za które przychodzi płacić wysoką cenę. Zatem chwili refleksji, zadumy, szacunku i modlitwy jest naszym patriotycznym i obywatelskim obowiązkiem.

(?)
Dorobek placówki (CKZiU) podczas wprowadzanych przez organ prowadzący zmian nie został zaprzepaszczony wręcz przeciwnie stanowił bardzo dobry fundament dla budowania nowego oblicza i planowania intensywnego rozwoju. Placówka będzie prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe, a także podejmować działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. Wśród zadań przypisanych Centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego wskazano współpracę z pracodawcami i organizacjami pracodawców. Co w przypadku właśnie tej placówki jest doskonale realizowane wspólnie ze spółką Tauron.
Jak pokazała ogólnopolska debata, kształcenie zawodowe w Polsce wymagało pilnych zmian. Jego szczególna rola została mocno zaakcentowana zarówno w systemie edukacji jak i w koncepcji zrównoważonego rozwoju gospodarczego Polski.
Celem wprowadzanych zmian w kształceniu zawodowym jest stworzenie takiego systemu edukacji, w którym każdy młody człowiek wybierający szkołę będzie pewien, że szkoła ta odpowiada jego zainteresowaniom, zdolnościom i predyspozycjom. Niezwykle ważne jest, aby zarówno uczeń jak i jego rodzice zyskali przekonanie, ze dobry zawód to przede wszystkim prestiż, wysoka pozycja społeczna i powód do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Odczytany został również list Minister Edukacji Narodowej, Anny Zalewskiej do nauczycieli i rodziców.

rokszk010916030Z wielce emocjonalnym i rzeczowym ale i pełnym troski o szkolnictwo w mieście wystąpił Pan Paweł Silbert ? Prezydent Miasta Jaworzna. Zwrócił uwagę na lata starań o jakość edukacji w mieście i na dobre zmiany następujące w Jaworznie, nierzadko jako pionierskie w skali całego kraju. Dotyczą one również szkolnictwa, a cechuje je dbałość zarówno o dobre kształcenie, jak i o kadrę nauczycielską, pedagogiczną, która może liczyć na wsparcie miasta.

Po oficjalnej części wydarzenia, jaworzniccy uczniowie zaprezentowali program artystyczny upamiętniający wybuch II Wojny Światowej i bohaterstwo polskich żołnierzy. Wspominano również o ofierze życia zamordowanych po wojnie polskich bohaterów - Danuty Siedzikówny "Inki" oraz Feliksa Selmanowicza "Zagończyka".

rokszk010916055aSpotkanie uświetnił występ "Archetti" Orkiestry Kameralnej Miasta Jaworzna. Archetti zaprezentowała "Orawę" Wojciecha Kilara oraz "Romans" Mieczysława Karłowicza.

Koncert został przyjęty owacyjnie zarówno przez uczniów jak i przez zaproszonych gości. Uświetnionego tak profesjonalnym koncertem roku szkolnego już zazdroszczą nam inne miasta.

O wrażeniu jakie wywarła muzyka grana przez naszych kameralistów świadczy bis, który został wyklaskany przez wszystkich zgromadzonych.Brawa trwały kilka minut.

Zapraszamy do GALERII z uroczystości.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie
1 września 2016 r. działalność rozpoczęło Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie. Zostało utworzone na bazie
funkcjonujących od pięciu lat w jednym budynku: Technikum Energetycznego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 5.
Centrum prowadzi kształcenie młodzieży i dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych.
W skład wchodzą następujące szkoły: Technikum nr 6 im. króla Jana III Sobieskiego, Technikum Energetyczne, Technikum nr 5, Zasadnicza Szkoła
Zawodowa nr 5, Liceum Ogólnokształcące dla
Dorosłych, Szkoła Policealna nr 3 dla Dorosłych. Szkoły kształcą w zawodach:
- technik górnictwa podziemnego,
- technik logistyk,
- technik elektryk,
- technik mechatronik,
- technik informatyk,
- technik cyfrowych procesów graficznych.
W ww. zawodach prowadzone jest również kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla dorosłych.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, to nowa jednostka edukacyjna, która dzisiaj rozpoczęła swoją działalność. Nie jesteśmy jednak nowicjuszami. Swoją przyszłość budujemy na mocnym fundamencie- historii, osiągnięciach, doświadczeniu
i potencjale, jaki z sobą wnoszą placówki wchodzące w skład Centrum. Dorobek Technikum Energetycznego, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5, to dobry start w nową przyszłość. Nie chcemy się biernie przyglądać. Cytując Petera Druckera ?Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie?, dlatego podjęliśmy to wyzwanie.

Decyzja o utworzeniu Centrum nie była nagła i przypadkowa. To konsekwencja działań, które miały swój początek pięć lat temu. Wtedy to rozpoczęła się wspólna historia szkół w budynku przy ulicy Promiennej 65. Dzisiaj stawiamy przysłowiową kropkę nad ?i?.

Powrót na górę

Instytucje miejskie

Kultura

Polskie portale

INSTYTUCJE

Miasta różne

Follow Us